Täydennyskoulutuspäivä

Täydennyskoulutus rakentuu kahdesta osasta: hätäensiapuosio ja teemaosio. Koulutuspäivä on yhteensä 8h, josta luentoja ja harjoituksia on 6,5 h. 
Täydennyskoulutuksessa kouluttaja:

 • kertaa omat tiedot ja taidot
 • saa syventäviä valmiuksia kouluttamiseen
 • saa tietoa ja harjoitusta erilaisten koulutusvälineiden hyödyntämisestä
 • saa valmiita koulutusmateriaaleja ja harjoituksia hyödynnettäväksi omilla kursseillaan
 • saa uutta tietoa ensiapu- ja turvallisuusalan koulutusalan muutoksista ja uusista ohjeista
 • lisää omia mahdollisuuksia toteuttaa räätälöityjä kursseja
 • saa taitoja erityisryhmien parissa työskentelevien asiakkaiden kouluttamiseksi
 • saa SafetyPass-pätevyyden, jolla kouluttaja voi osoittaa kurssiensa tilaajalle tai työnantajilleen oman pätevyytensä
 • verkostoituu muiden kouluttajien kanssa

Hätäensiavun kouluttaminen

Hätäensiapuosio on 4 h hätäensiapukoulutusta kouluttajille.  

 1. Ensihoitolääkärin luento: Peruselvytyksen ja defibrillaation merkitys elottoman potilaan selviämisessä. Katsaus viimeisimpään tutkimustietoon.
 2. Miten koulutat hätäensiapua Edusafetyn materiaalien avulla? Kouluttamisvinkkejä ja -materiaaleja
 3. Työpajat hätäensiavun kouluttamiseen

1. Elvytys: 

 • Erilaisten harjoitusdefibrillaattoreiden sekä elvytysnukkejen ominaisuuksien hyödyntäminen koulutuksessa.

2. Verenvuodon  hallinta:

 • erilaiset koulutusvälineet
 • materiaalit verenvuodonhallinnan kouluttamiseen

3. Ilmatie-este: 

 • Act Fast liivin käyttö, Choking Charlie – nukke
 • haasteelliset tilanteet ilmatie-esteissä (mm. obeesit, pyörätuolipotilaat, tetraplegia, vuodepotilaat, kehitysvammaiset)
 • vaihtoehtoja vauvan ilmatie-esteen ensiavun kouluttamiselle

4. Tajuttomuus:

 • Loukkaantumistilanteissa toimintamallit (putoaminen, yliajo tms.)
 • hengityksen tutkiminen vaikeaa, potilas vatsallaan
 • Niskan-/selkärangan tukemisen kouluttaminen
 • Miten koulutetaan blokkikääntö

Teemakoulutus

Toinen osa päivää on teemakoulutusta, joka voi sisältää luentoja, harjoituksia ja työpajoja vaihtelevasti.