Ensiapukouluttajan pätevyys

Ensiapukouluttajan pätevyys – mitä vaatimuksia laadukkaalla kouluttajalla on?

Ensiapukouluttaja ei ole millään tavoin suojattu nimike, joten käytännössä kuka tahansa voi pitää ensiapukursseja. Laadukkaan ensiapukurssin pitämiseksi sinun on kuitenkin täytettävä kouluttajana erilaisia pätevyysvaatimuksia. Postauksesta voit lukea, millainen ensiapukouluttajan pätevyys sinulla kannattaa olla.

Vaatimuksia ensiapukouluttajan pätevyydelle voivat asettaa mm.

  • työterveyshuolto
  • työnantaja
  • järjestö, jolle ensiapua koulutat
  • oppilaitos
  • Kela

Laadukkaalla ensiapukurssilla osallistujat voivat olla varmoja siitä, että he saavat  oikean ensiapuosaamisen hätätilanteissa.

Ammattitaito

Perustana laadukkaalle ensiapukurssille on kouluttajan ammattitaito. Kun taustallasi on terveydenhuollon ammattilaisuus tai olet suorittanut pelastajan tutkinnon, on sinulla vahvaa osaamista elimistön perustoiminnoista.

Maallikoiden antama ensiapu on hyvin yksinkertaisia toimenpiteitä, joita kuka tahansa osaa suorittaa. Kurssilaisten ollessa kiinnostuneita ensiapukoulutuksesta herää kuitenkin runsaasti erilaisia kysymyksiä, joihin kouluttajan on hyvä osata vastata. Kun sinulla on oikeaa tietoa elimistön toiminnasta, erilaisista sairauksista ja sairauskohtauksista, osaat vastata asiantuntevasti ja annat oikeaa tietoa kurssilaisillesi.

Insuliinin pistäminen
Ammattitaitoinen ensiapukouluttaja osaa kertoa ymmärrettävästi ja luotettavasti oikeat ensiaputoimet sekä perustella ne

Ilman ammatillista taustaa voit toki vetää erilaisia ensiaputreenejä, joissa voit ohittaa kaikki syvällisemmät kysymykset ensiavusta. Monet kouluttajat kokevat riittämättömyyttä, jos eivät pysty vastaamaan esiin tuleviin kysymyksiin. Auts-tuote kertookin kouluttajasta, jonka vastaukset ilman terveydenhuoltoalan koulutusta saattoivat aiheuttaa jopa vaaraa ensiaputilanteessa.

Ensiapukouluttajan lisäkoulutus

Ensiapukouluttajan lisäkoulutus täydentää ammatillista perusosaamistasi tiedoilla ja taidoilla, jotka eivät sisälly ammatilliseen peruskoulutukseen. Lisäkoulutuksessa saat osaamista koulutusvälineistä, erilaisista koulutusmenetelmistä sekä koulutettavista asioista. Kuten kaikissa asioissa – on eri asia osata tehdä kuin kouluttaa toisia tekemään se.

Ensihoitajilla ja pelastajilla on vahva ammattitaito toimia hätätilanteissa ja pystyvät tehtävällä myös ohjaamaan ketä tahansa ulkopuolistakin auttamaan. On kuitenkin aivan eri asia osata toimia itse tai ohjata yksittäisessä tilanteessa, kuin antaa opetusta maallikoille miten toimia kun ammattilaista ei olekaan paikalla. Käytännön kokemus ensiaputilanteista on arvokas lisä kouluttajalle, mutta ei korvaa lisäkoulutuksesta saatavaa kouluttajaosaamista.

Viranomaisten vaatimukset

Suomessa kuka tahansa 18-vuotta täyttänyt voi ryhtyä ensiapukouluttajaksi. Nykyisellään erityisiä viranomaisvaatimuksia kouluttajan pätevyydelle ei ole, lukuunottamatta Kelan vaatimuksia kouluttajalle.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta työpaikalla. Työpaikan ensiapuvalmiuden järjestämiseen voi hakea Kela-korvausta, jonka saamiseksi on täytettävä Kelan vaatimukset ensiapukoulutuksen järjestämisestä. Kela edellyttää ensiapukouluttajalta terveydenhuollon ammatillista koulutusta (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri) sekä ensiapukouluttajan lisäkoulutusta. Jos kurssisi tilaaja haluaa hakea pitämästäsi ensiapukurssista Kelakorvausta, on sinun täytettävä edellä mainitut Kelan vaatimukset.

Kela logo

Ensiapuohjeiden osaaminen

Kansainvälisissä ensiapuohjeissa sekä Käypä Hoito -suosituksissa on selkeästi kuvattu erilaiset ensiaputoimenpiteet. Ensiaputoimenpiteet voivat vaihdella sen mukaan, onko ensiavun antaja ensiapuun täysin perehtymätön maallikko, koulutettu maallikko vai ammattilainen. Kouluttajana sinun on tiedettävä, millaiset ensiapuohjeet annat kurssilaisillesi.

On hyvin tärkeää, että kaikilla kursseilla ihmiset saavat yhteneväiset ohjeet ensiaputilanteessa toimimiseksi. Erityisesti maallikoille on hämmentävää, jos eri kursseilla koulutetaan samanlaiseen tilanteeseen eri tavalla. Kun kouluttajana hallitset ensiapuohjeet, voit taata kurssilaisillesi asianmukaisen ja ajantasaisen ensiapukurssin.

Ensiapukouluttajan pätevyys

Pitääksesi laadukkaita ensiapukursseja sinun on siis täytettävä erilaisia vaatimuksia, joita ovat

  • ammattilaisuus (terveydenhuollon tai pelastajan ammatillinen koulutus)
  • ensiapukouluttajan lisäkoulutus
  • ajantasaisten kansainvälisten ensiapuohjeiden tuntemus
  • Käypä Hoito Suosituksessa olevien ensiapuohjeiden tuntemus

Kun täytät nämä vaatimukset, olet menestyvän ensiapukouluttajan uratiellä. Mikäli kuitenkin huomaat jonkin vaatimuksen puuttuvan, harkitse haluatko luopua kouluttajaurasta, pitää pelkkiä ensiaputreenejä vai hankitko itsellesi puuttuvia tietotaitoja. Laadukas kouluttaja on aina valmis täydentämään omaa osaamistaan, lisäämään omia tietotaitojaan ja kehittämään itseään. Vaadithan itseltäsi siis näitä ominaisuuksia?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.