EduSafety-kurssien kouluttajat

Ensiavun kouluttajakoulutus (EK) on sairaanhoitajille, ensihoitajille, terveydenhoitajille sekä lääkäreille järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus. Kouluttajakoulutus antaa valmiudet kouluttaa ensiapukursseja, joihin sisältyy terveystiedon ohjaamista. Koulutuksen suorittanut kouluttaja saa oikeudet kouluttaa EduSafety Oy:n ensiapukursseja ja saa käyttöoikeudet EduSafetyn koulutusmateriaaleihin, verkkokoulutusmateriaaleihin sekä oikeuden myöntää EduSafetyn kurssitodistuksia.

Hätäensiavun kouluttajan koulutus (HEK) on sairaanhoitajille, ensihoitajille, terveydenhoitajille, palomies-sairaankuljettajille, lääkintävahtimestareille, lähihoitajille sekä lääkäreille järjestettävää ammatillinen lisäkoulutus. HEK-koulutus antaa valmiudet kouluttaa EduSafetyn ensiapukursseja. Koulutuksen suorittanut kouluttaja saa oikeudet kouluttaa EduSafety Oy:n kursseja ja saa käyttöoikeudet EduSafetyn koulutusmateriaaleihin, verkkokoulutusmateriaaleihin sekä oikeuden myöntää EduSafetyn kurssitodistuksia.

Kouluttajakoulutus

Kouluttajakoulutukseksi käyvät mm. seuraavat:

  • EduSafetyn kouluttajakoulutus
  • Punainen Risti Ensiapu Oy:n / SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK)
  • Punainen Risti Ensiapu Oy:n / SPR:n hätäensiavun kouluttajakoulutus (HEK)
  • SPEK- kouluttajakoulutus
  • ensivastekouluttajakoulutus
  • EFR-kouluttajakoulutus

EduSafety-koulutuksissa kouluttaja sitoutuu noudattamaan ERC:n (Euroopan Elvytysneuvoston) ensiapuohjeita sekä Käypä Hoito -suosituksissa olevia ensiapuohjeita. Lisäksi kouluttaja sitoutuu noudattamaan STM:n määräämän tai hyväksymän asiantuntijaryhmän laatimia ensiapuohjeita.

Kelpoisuusaika

Kouluttajakoulutus antaa kouluttajalle pätevyyden erilaisten kurssien pitoon. Ammatillisen kouluttajaosaamisen ylläpidoksi, ammattitaidon kehittämiseksi sekä substanssiosaamisen ajantasaisuuden varmistamiseksi EduSafety edellyttää jokaiselta kouluttajalta täydennyskoulutusta, joka on suoritettava 3 vuoden aikana viimeisimmästä perus- tai täydennyskoulutuksesta.

Lisäksi kouluttajan on osallistuttava 3 vuoden aikana vähintään 2 webinaariin tai verkkokurssiin. EduSafety hyväksyy erilaisia muita koulutuksia korvaaviksi koulutuksiksi.

Hyväksyttävät täydennyskoulutukset

EduSafety järjestää ensiapukurssien kouluttajille täydentävää koulutusta sekä mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistaan erilaisilla lisäkoulutuksilla. Täydennys- ja lisäkoulutuksia järjestetään verkkokoulutuksina, verkkokursseina, webinaareina sekä täydennyskoulutuspäivinä.

EduSafetyllä tunnustetaan myös kouluttajien muualla hankkima ammatillinen täydennyskoulutus. Voit siis tiedustella muualla suorittamiesi opintojen korvaavuudesta EduSafetyltä.