Lapsen ensiapu – teemakoulutus

Sisältö

  1. Lapsen hätätilanteet
  2. Suunnittelematon synnytys sairaalan ulkopuolella ja vastasyntyneen virvoittelu
  3. Case-tapauksia / kokemusasiantuntija / Teemapuheenvuoro
  4. Lasten ensiavun harjoitukset kursseilla

Kouluttajat

Kouluttajilta edellytetään 1-3 kohdissa ensihoidon/kätilön ammattiosaamista sekä kokemusta suunnittelemattomista synnytyksistä sairaalan ulkopuolella. Lasten ensiavun harjoituksia voi kouluttaa eh/sh/kätilö, jolla on kouluttajapätevyys sekä kokemusta lasten ensiavusta. 

Koulutusmateriaali

Täydennyskoulutuksesta kouluttaja saa seuraavat materiaalit työkaluikseen kouluttajana

  • materiaalit ensiapukursseilla käytettäväksi
    • suunnittelemattomasta synnytyksestä sairaalan ulkopuolella
    • vastasyntyneen virvoittelusta
  • harjoituksista harjoitusrastit tai ohjeet, joilla voi toteuttaa kurssilaisille sopivia harjoituksia