Todistuskortit

EduSafety tarjoaa kahdenlaisia todistuskortteja:

  • Yleiset todistuskortit
  • EduSafety-todistuskortit

Yleiset todistuskortit

Yleiset todistuskortit ovat joko punaisia kortteja tai ne voivat olla jonkun muun tahon tuottamia kortteja, joita EduSafetyllä on oikeus myydä verkkokaupassa. EduSafety ei vastaa kurssisisällöstä eikä tarkista kouluttajan pätevyyttä kouluttaa silloin, kun kurssilta myönnetään yleinen todistuskortti.

Yleinen todistuskortti on sopiva vaihtoehto esimerkiksi harrastusryhmän todistuskortiksi tai työpaikan ensiapuharjoituksista annettavaksi kortiksi. Todistuskortti soveltuu myös erilaisiin tempauksiin kuten koulun ensiataitojen suorituskortiksi.

Yleistä todistuskorttia tilatessa tilaaja voi päättää, mikä kurssinnimi todistukseen painetaan valmiiksi. Kurssilaisten nimet, kouluttaja sekä voimassaoloaika kirjoitetaan käsin korttiin.

Yleinen ensiaputodistuskortti
Yleinen kurssitodistus – Ensiapukortti

EduSafety-todistuskortit

EduSafety-todistuskortteja voi tilata kouluttaja, joka on hankkinut EduSafety-lisenssin. EduSafety varmentaa kouluttajan pätevyyden kouluttaa kursseja.

EduSafety-todistusten etu:

  • varmennettu, pätevä kouluttaja
  • kurssien sisällöt voi tarkistaa edusafety.fi -sivustolta
  • EduSafety varmistaa, että kurssien sisällöt ovat viranomaisten hyväksymiä
  • Ensiapukurssien osalta EduSafety-kurssit noudattavat kansainvälisiä elvytys- ja ensiapuohjeita sekä Käypä Hoito -ohjeita
Edusafetyn ensiapukortti
EduSafety-ensiaputodistus