fbpx

Kurssit

EduSafety-kursseja kouluttavat hyväksytyt ensiapukurssien kouluttajat. Jokainen kouluttaja on ammattilainen, jolla on EduSafetyn varmistama ajantasainen osaaminen kursseilla.

Kurssien Kouluttajana EK (Ensiavun kouluttaja): Kurssi sisältää kuvauksen mukaisen sisällön sekä terveystiedon ohjausta kurssin aiheista.

Kurssien kouluttajana HEK (hätäensiapukurssin kouluttaja): Kurssi sisältää kuvauksen mukaisen sisällön ensiavun harjoittelua painottaen.

Lue täältä lisää EduSafety-kurssien kouluttajista.

Kertauskurssit

EduSafetyn Hätäensiapu 4h ja Hätäensiapu 8h ovat sekä ensiavun peruskursseja että sopivia ensiavun kertauskurssiksi. EduSafety-kouluttaja voi myös räätälöidä ryhmällesi hätäensiapu 4-8h kursseista sopivan.

Aiemmaksi kurssiksi kertauskurssille sopivat vastaavan sisältöiset tai laajemmat ensiapukurssit. Kertauskurssille voit hyvin siis osallistua, kun on suorittanut aikaisemmin hätäensiapukurssin tai sitä laajemman ensiapukurssin. Aiemmaksi kurssiksi sopivat myös muut kuin EduSafetyn ensiapukurssit, kunhan ne noudattavat Käypä Hoito -suositusten ja kansainvälisen elvytysneuvoston (ERC) ensiapuohjeita. Voit varmistaa EduSafetyltä tai EduSafety-kouluttajalta aiemman kurssisi soveltuvuuden. Mm. SPR:n, SPEK:n ja EFR:n ensiapukurssit noudattavat ERC:n ensiapuohjeita.

Kurssien sisällöt

Hätäensiapu 4h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu

Hätäensiapu 5-8h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu

Lisäksi valittavissa keston mukaan:

 • Pehmytkudosvammat ja murtumat
 • Toiminta sähkötapaturmatilanteissa ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapu
 • Yleisimmät sairaskohtaukset ja niiden ensiapu
 • Tapaturmien ennaltaehkäisy
 • Sairaskohtauksien ennaltaehkäisy
 • Lääkehapen anto
 • Vauvojen ja lasten elvytys
 • Kylmän aiheuttamat vammat ja niiden ensiapu
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset ja niiden ensiapu
 • Tarvittavat ryhmäkohtaiset painotukset

Sähkötyön hätäensiapu 5h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu
 • Toiminta sähkötapaturmatilanteissa ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapu

Rakennustyön hätäensiapu 8h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Sokin eli verenkiertohäiriön ensiapu
 • Tukehtuvan ensiapu
 • Toiminta sähkötapaturmatilanteissa ja sähkön aiheuttamien vammojen ensiapu
 • Erilaiset vammat ja niiden ensiapu
  • Putoaminen
  • Kaatuminen
  • Puristuminen

Ensiavun peruskurssi 16h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
  • tajuttoman ensiapu
  • elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Yleisimmät sairaskohtaukset ja niiden ensiapu
 • Pehmytkudosvammat ja murtumat
 • Sähkötapaturmat ja niiden ensiapu
 • Myrkytykset
 • Palovammat
 • Henkinen tuki

Ensiavun jatkokurssi 16h

 • Hätätilanteen tunnistaminen ja toiminta hätätilanteessa
 • Reagoimattoman potilaan hoito
 • Elottoman peruselvytys (sis. sydäniskurin käytön harjoittelun)
 • Haavojen ensiapu
 • Erilaiset vammamekanismit ja vakavasti loukkaantuneen tutkiminen
 • Rintakehän, vatsan ja lantion alueen vammat
 • Sisäinen verenvuoto
 • Ranka- ja raajavammat
 • Kallon ja kasvon vammat
 • Erilaisten kudosvammojen ensiapu
 • Loukkaantuneen elintoimintojen tarkkailu ja suojaaminen
 • Loukkaantuneen siirtäminen ja kuljetus
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset ja niiden ensiapu
 • Kylmän aiheuttamat vammat ja niiden ensiapu
 • Ryhmäkohtaiset painotukset

Kurssit kouluttajille

EduSafety järjestää koulutuksia ensiapukurssien kouluttajille. Koulutuksissa noudatetaan ERC:n (Euroopan Elvytysneuvoston) ensiapuohjeita sekä Käypä Hoito -suosituksissa olevia ensiapuohjeita.